Du er her

Taushet

Publisert
5. november 2011

Hysj! Taushet er makt.

FOTO: YAY MICRO

Tause mennesker øver en mystisk, ofte magisk makt over sine medmennesker. Vi tror de besitter en visdom som vi andre ikke har, en altoverskuende kunnskap vi ikke kan drømme om å oppnå.

Slik tenker nok mange mennesker. Psykologer er svært ofte tause. Psykiatere snakker vanligvis lite, de også.

Psykiatere og psykologer vet at taushet er makt. Mang en kritisk røst blir tiet i hjel.

Psykiater Dag Coucheron på Dagens Medisin 13.10.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen