Du er her

Nei til minoritetstilpassede tester

Helsedirektoratet svarer nei på Psykologforeningens forespørsel om ressurser til å tilpasse utredningsinstrumenter til flere kulturer.

Psykologiske tester brukes til blant annet til diagnostisering av psykiske lidelser og psykisk utviklingshemming, utredning av kognitiv funksjon og evnenivå og til utredning av lærevansker og hukommelse. Testene som benyttes, er som regel tilpasset mennesker fra vestlig kultursfære.

Psykologforeningen har nå tatt til orde for å kvalitetssikre testverktøyene når de brukes på mennesker fra andre kulturer.

– Dette er spesielt viktig når man skal bruke testverktøy som en del av vurderingsprosesser som utløser rettigheter som for eksempel rett til behandling eller spesialundervisning, opplyser spesialrådgiver i Psykologforeningen Andreas Høstmælingen til www.psykologforeningen.no.

Han synes det er trist at Helsedirektoratet ikke finner ressurser til å prioritere dette viktige arbeidet. – I verste fall kan det føre til feilaktig testresultat, sier han.

Høstmælingen sier Helsedirektoratets avgjørelse har konsekvenser for hvem som skal kunne administrere og tolke tester.

– Hvis man må bruke tester som ikke er skikkelig normert, innebærer det at de som bruker dem, må ha meget høy testbrukerkompetanse slik at det ikke blir gjort tolkninger og vurderinger det ikke er grunnlag for. Dette burde være en vekker for myndighetene slik at de i større grad jobber for å sikre at de som bruker tester, har tilstrekkelig testbrukerkompetanse, mener han.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen