Du er her

Alarm

Publisert
5. november 2011

På fem år har antall nye henvendelser til SPH [Studentenes psykiske helsetjeneste] økt med nesten 20 prosent, samtidig som antall psykologer er uendret. Dagens lange ventetid bør få alarmklokkene til å ringe så det kimer.

Sofie Svanes Flem kommenterer på studvest.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen