Du er her

Spesialistutdanningen

Publisert
5. november 2011

Hei, jeg er ferdig med fellesprogrammet i spesialistutdanningen og skal snart begynne på fordypningen i klinisk voksen. Jeg har forstått at praksiskravene er endret i utfyllende bestemmelser. Hva er det som er endret og hva er hensikten?

Spesialist in spe

Tidligere var det krav til at døgnpraksis i klinisk voksen fordypningen skulle være på en avdeling som var godkjent for tvang etter lov om psykisk helsevern. Kravet om ett års døgnpraksis er opprettholdt, men vedtak om tvang blir i dag også fattet utenfor døgnavdeling. Poliklinikker, rehabiliteringsavdelinger og akutt- team kan være godkjent for tvang, og psykologen kan få sin erfaring også der. Kravet om døgnavdeling og kravet om erfaring med tvang er altså ikke lenger knyttet sammen

Hensikten er at psykologen i spesialisering skal være med på å vurdere etablering og oppheving av tvangsvedtak og at de skal få erfaring med behandling av mennesker som er underlagt tvang, men det må ikke nødvendigvis skje på en døgnavdeling.

Det andre som er endret, er at begrepet «allmennpoliklinikk» er fjernet i praksiskravet. Allmennpoliklinikk er ikke et entydig begrep og har ulik betydning rundt omkring i landet. Hensikten med å kreve allmennpoliklinikk var opprinnelig at det skulle være en praksis med diagnosevariasjon og bredde i pasientpopulasjonen. Poliklinikker som oppfyller dette, men som ikke heter allmennpoliklinikk, falt dermed utenfor praksiskriteriene. Derfor er «allmenn» tatt ut av teksten og klinisk bredde vektlagt i praksiskravet.

Endringene ble vedtatt av sentralstyret 29.september 2011 og gjelder fra 1.oktober 2011.

E.D.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen