Du er her

20 %

av torturoffer som får behandling med narrativ eksponeringsterapi, viser ikkje symptom på posttraumatisk stressliding etter behandling. Over 60 prosent blir betydeleg betre. Resultata kjem fram i ein studie utført av stipendiatane Håkon Stenmark og Joar Øverås Halvorsen ved NTNU.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen