Du er her

Psykologparet Moser vinner igjen

Nok en prestisjepris tildeles May-Britt og Edvard Moser ved NTNU. Denne gangen Anders Jahres medisinske pris for 2011 for banebrytende hjerneforskning.

PRISGROSSISTER: Edvard og May-Britt Moser fikk Anders Jahres medisinske pris for fremragende forskning. Foto: Gorm Kallestad/NTNU Info

I april fikk forskerparet Louis-Jeantet-prisen, som ofte omtales som trappetrinnet før Nobelprisen (se intervju i Tidsskriftets mainummer). Den 14. oktober mottok de Anders Jahres medisinske pris på en million kroner for fremragende forskning innen basal og klinisk medisin.

Moser og Moser får prisen for sin forskning på nervesystemets struktur og funksjon, spesielt oppdagelsen av hjerneceller som er viktige for orienteringsevne og hukommelse. Anders Jahres medisinske pris deles ut av Universitetet i Oslo ved en seremoni i Universitetets Aula, og er blant de største og mest prestisjetunge prisene innenfor medisin i Norden.

Professorene May-Britt og Edvard Moser har gjort en rekke banebrytende funn knyttet til hjernens struktur og funksjon. De har oppdaget spesielle celler i hjernen som behandler og lagrer informasjon som gjør det mulig for et individ å orientere seg. Cellene kommuniserer i et nettverk som knytter viktige deler av hjernen sammen. Funnene har vakt stor internasjonal oppsikt fordi de åpner for en bedre forståelse av hvordan hjernen fungerer.

De to forskerne har med støtte bl.a. fra Kavlistiftelsen og Norges forskningsråd etablert et sterkt forskningssenter i Trondheim som har trukket til seg en rekke utenlandske forskere.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen