Du er her

Boknytt

T.H. Nyland & A. Blaabjerg | Kognitiv terapi SpiseforstyrrelserOm behandlingen av mild til middels alvorlig anoreksi og bulimi. For klinikere i privatpraksis eller ved sykehus. Forståelse, metodebeskrivelser og praktisk veiledning. Forfatterne er psykologer. Dansk. Hans Reitzels Forlag, 2011

Arne Repål og Helge Jordahl | En annen virkelighet En bok om stemmehøring og annerledeshet Beskriver hvordan vrangforestillinger ofte kan forstås i lys av normalpsykologi. Retter seg mot pårørende, fagfolk og den som selv sliter med stemmehøring, og kan brukes i et samarbeid mellom dem. Fagbokforlaget, 2011

Per Lorentzen | Ansvar og etikk i miljøarbeid Faglige tilnærminger anviser gjerne en ensartet praksis, mens etisk handling bare kan være individuell. Boka løfter fram dialogisk tenkning og nærhetsetikk. Utgangspunktet er miljøarbeiderens samhandling med klienten der faglig praksis og etisk handling foregår «online». Universitetsforlaget, 2011

Sigrid Straand (red.) | Samhandling som omsorg Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og ungeUtsatte og sårbare barn skal få tidlig og helhetlig tverrfaglig hjelp, heter det i Stortingets Samhandlingsreform. Antologien inneholder teori og kunnskap fra empirisk forskning. De fleste bidragsyterne er knyttet til Forskningssenteret for barn og unges kompetanseutvikling ved Høgskolen i Lillehammer. Kommuneforlaget, 2011

Svein Olav Daatland og Per Erik Solem | Aldring og samfunn En innføring i sosialgerontologiAldring dreier seg om biologi, men også om psykologiske og sosiale forandringer. Hva er aldring? Når blir vi ansett som gamle? Om aldring og sosial forankring i familie og nærmiljø, i arbeidsliv og i storsamfunnet. Fagbokforlaget, 2011

Torbjørn Vatnaland | Anines terapi Om den 37 år gamle enslige bibliotekaren Anine Storvik som har fullstendig hukommelsestap for hele sin familie etter en bilulykke da hun var 14 år gammel. Forfatteren er psykiater. Roman. Kolofon, 2011

Susan Hart | Den følsomme hjernen Viser hvordan det menneskelige sentralnervesystemet er i stand til å utvikle vår evne til empati, mentalisering og refleksjon. En lett tilgjengelig introduksjon til hvordan hjernen utvikler seg gjennom tilknytning og tilhørighetsbånd. Dansk bok oversatt til norsk. Gyldendal Akademisk, 2011

Reidun Iversen | Bokstaven før a Kortprosatekster og tegninger som skildrer et menneskes vei gjennom en sorg og til sist fram mot en fornyet glede over livet. Nærheten til naturen, årstidenes og værets vekslinger og det praktiske arbeidet er vevet sammen med sorgens indre og uforutsigbare dramatikk. Alm forlag, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 11, 2011, side

Kommenter denne artikkelen