Du er her

Pålagt ansvar

Publisert
5. august 2009

Jeg arbeider som psykologspesialist ved et DPS. Jeg har høy kompetanse på angst- og tvangslidelser, hvor min faglige interesse lenge har vært størst. I år er det blitt bestemt at psykologspesialistene hos oss skal ta del i det tvungne vernet uten døgnopphold.

Jeg føler meg usikker i min nye rolle, siden det er noen år siden jeg jobbet med denne type pasienter. Vi har hittil ikke fått en krone i lønnskompensasjon for det økte ansvaret som vi har fått i tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene våre. Jeg ville aldri takket ja til tilbudet om min nåværende stilling for ni år siden hvis jeg hadde ant at vurderinger om tvungen behandling av pasienter med schizofreni skulle komme til å representere en del av mitt arbeidsområde her. Mine forsøk på å protestere overfor ledelsen har hittil ikke ført fram. Jeg føler nå sterkt at min trivsel på jobben er redusert, og ser fram til muligheten for tidligpensjon. Er jeg faglig akterutseilt, og har jeg likevel mulighet til å takke nei til mine nye oppgaver?

Halvgammel psykologspesialist

Svar: Det formelle er helt klart – dette er oppgaver som er innenfor det en psykologspesialist kan pålegges. Du kan selvfølgelig også for disse oppgavene be om å slippe, men det er opp til din sjef å avgjøre. Du står nok i valget mellom å søke en annen stilling med oppgavesammensetning som du trives bedre med, eller å gjøre det beste ut av den jobben du nå har.

Det varierer en del mellom foretakene i hvordan og om denne type økt ansvar påvirker lønningene. Dette er et spørsmål som Psykologforeningens foretakstillitsvalgte jobber aktivt med i lønnsforhandlingene. Det er arbeidsgiverens plikt, sammen med psykologen selv, å sørge for tilstrekkelig opplæring i oppgavene og ansvaret du pålegges. Tenk igjennom hvordan du kan ta dette opp med sjefen, slik at det både blir en god opplæring og en opplæring som sjefen godtar at gjennomføres. Faget utvikler seg, og mye skjer i løpet av få år. Allikevel er min erfaring at erfarne spesialister oppdaterer seg raskere enn de selv på forhånd tror. Jeg er forbauset over hvor mange som også blir fenget av de faglige utfordringene de i utgangspunktet er meget skeptiske til. Sannsynligvis er dette et psykologisk fenomen som også virker på oss fagfolk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen