Du er her

Debattert

Evolusjon, kjønn og samfunnsvitenskap

 • De mannlige studentene ser for seg 25 seksualpartnere i løpet av livet, kvinnene er mer beskjedne med mellom seks og sju. […] – Jeg mener resultatene viser hvordan kjønn og sex ikke først og fremst har med kultur og roller å gjøre, men er et resultat av biologi og evolusjon.
  Leif Edward Ottesen Kennair til Adresseavisen 30.6.2009
 • Pendelen har definitivt svingt tilbake til biologiske modeller. Skulle jenta på 17 være mer seksuelt beskjeden enn en jevnaldrende gutt, er forklaringen biologi – ikke forventninger, normer og kjønnsrollemønstre?
  Trude Ringheim i Dagbladet 3.7.2009
 • – Jeg er oppgitt over den arrogante motstanden mot biologi i samfunnsvitenskapene her i Norge og føler at jeg har blitt holdt for narr.
  Harald Eia til Dagbladet 3.7.2009
 • – Den naturvitenskapelige vendingen har vært påpekt lenge, for dem som følger med. Jeg mener kritikerne overdriver postmodernismens gjennomslag i samfunnsfagene.
  Cathrine Holst til Klassekampen 10.7.2009
 • I media snakker kjønnsforskerne bare om biologi når de avviser funn gjort av evolusjonister, i stedet for å aktivt gå inn i en dialog, noe som ville skapt en mindre polarisert debatt. Samtidig framstår evolusjonistene på sin side som like uforsonlige.
  Bår Stenvik i Dagbladet 10.7.2009

Meldt

Her ønsker vi korte innspill på SMS eller e-post – for eksempel ris og ros til oss, innspill til nye eller pågående debatter, kommentarer til noe som har stått på trykk andre steder i Tidsskriftet, eller til aktuelle samfunns-spørsmål.Send SMS til 97 70 18 31.E-post redaksjonen@psykologforeningen.no

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen