Du er her

Vendepunktet 

Publisert
5. august 2009

Våren 2000 har Lise vært inn og ut av Blakstad sykehus i åtte år. Hun har byttet avdeling 30 ganger. Byttet psykologer, leger, psykiatere, sosionomer og psykiatriske sykepleiere. Fått ti ulike diagnoser og en like lang medisinliste. Og nå gir en lege henne beskjeden: «Enten lykkes du i selvmordsforsøkene dine, eller så blir du pasient her hele livet.» […]

Ved årsskiftet 1999/2000 begynner psykologspesialist Didrik Heggdal på Blakstad. Han skal jobbe med en behandlingsmetode han kaller Basal Eksponeringsterapi (BET). […]

Lise er 28 år, og fremtiden er lukket avdeling. At det er kommet enda en psykolog på Blakstad, får henne bare til å himle med øynene. Men en dag snakker han til henne. I april 2000, ikke lenge før påske, går Didrik bak henne i en trapp, og sier:

– Lise, jeg tror ikke du er gal.

Lise begynner å le.

– Men jeg tror du har innmari mye smerte inni deg.

Det er det ingen som har sett før.

A-magasinet 19.6.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen