Du er her

Søk på stipend

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor ønsker å fremme virksomhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Formålet det søkes stipendmidler til må ha bred forankring innenfor psykodynamisk tradisjon, og kan gjelde f.eks. undersøkelser, studiebesøk, eller frikjøp av tid til skriftlig arbeid eller foredrag. Klinisk relevans er avgjørende. Kontakt Rune Johansen, 22 42 50 05/ru-jo3@online.no eller Anders Zachrisson, 22 69 95 10/ johnaz@online.no for informasjon om tildelingskriterier og krav til søknad. Søknad stiles til styreleder Otto Steenfeldt Foss og sendes Anne Borgting, Nitschke & Borgting, Boks 6793, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Søknadsfrist 1. september 2009.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen