Du er her

Doktorgrader

Avhandlingen kan bidra til tidlig oppdagelse av demens, noe som er viktig for å hemme og forhåpentligvis stoppe sykdomsutviklingen.

Internettbaserte programmer for å støtte lisvsstilsendringer bør legge vekt på personenes tiltro til egen mestringsevne.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side 779

Kommenter denne artikkelen