Du er her

Færre fordommer

Unge som lærer mer om psykisk helse, blir mindre fordomsfulle.

I tillegg blir de åpnere om sine egne følelser og problemer. Det viser en effektevaluering av tre opplæringsprogrammer om psykisk helse for elever og lærere i videregående skole.

Dette er noen av funnene til SINTEF Helsetjenesteforskning etter første runde med evaluering av tre ulike opplæringsprogrammer om psykisk helse for elever og lærere i videregående skole. Programmene «Hva er det med Monica?», «STEP – ungdom møter ungdom» og «Venn1.no» inngår i den nasjonale satsingen Psykisk helse i skolen, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Lærere og elever i ungdomsskole og videregående skole får tilbud om ulike undervisningsprogrammer. Målet er å lære ungdom å ta vare på sin egen psykiske helse og å øke kunnskapen om hvordan de kan være til støtte for hverandre, og om hvor de kan søke hjelp.

Den første evalueringen viser blant annet at skoler som gjennomfører de elevrettede programmene, fokuserer mer på tiltak for det psykososiale miljøet enn kontrollskolene. Elever ved programskolene opplever å ha lært mer om psykisk helse, hjelpeapparatet og betydningen av vennskap enn elever ved kontrollskolene.

Blant elevene ved programskolene øker også forekomsten av selvrapporterte psykiske vansker. Ifølge SINTEF skyldes dette trolig økt bevissthet og åpenhet, og ikke en reell økning i psykiske vansker.

Evalueringen viser også at kompetansehevingskurset «Hva er det med Monica?» gir lærere økt kunnskap om psykiske vansker, og et bedre grunnlag for å gi råd til elever som sliter psykisk, skriver SINTEF Helsetjenesteforskning i en pressemelding.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side 765

Kommenter denne artikkelen