Du er her

Vel å merke

Etter at lønnsoppgjørene i offentlig sektor kom i havn, har enkelte tatt til orde for at løsningen ikke er bærekraftig, og at den ikke er i overensstemmelse med Stortingets føringer. Begge deler er feil.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side 797

Kommenter denne artikkelen