Du er her

Debatt og kommentar

Vi bør ikke avvise at aktiv dødshjelp kan være en løsning i spesielle situasjoner. Kanskje har psykologer bedre forutsetninger enn leger for å vurdere motiv, autonomi og vurderingsevne hos en alvorlig syk?

Debatten som har fulgt etter at vi tok for oss sju vanlige løgner om psykoterapi i februar- og marsnummeret av Tidsskriftet, har gitt oss litt å tenke på når det gjelder psykologers forhold til forskjeller og motsetninger.

Lider psykologene seg passivt gjennom innføringsseminaret ved Institutt for Psykoterapi? Nei. De er engasjerte bidragsytere som uttrykker tilfredshet.

Jeg kjenner meg igjen i det du skriver, Anne! Likevel gir jeg ikke selv rask og uoppfordret tilbakemelding til andre som skriver, men det bør jeg.

Psykologiens påvirkningskraft på samfunnet er økende. Men diskusjonen omkring psykologi og samfunn synes dessverre å forutsette at faget er en uhildet positiv kilde samfunnet aldri kan få nok av.

I Norge er «psykolog» en helsepersonelltittel på lik linje med «lege». Dette skaper trygghet og tydelighet for pasientene, og bør ikke endres. Men Psykologforeningen samtaler gjerne om alternative veier til kvalitetssikring av andre psykologiutdanninger.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side 782-791

Kommenter denne artikkelen