Du er her

Mobbing 

Publisert
5. august 2009

Dan Olweus, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, og en av verdens ledende forskere på mobbing, mener mange norske skoler rett og slett ikke tar mobbeproblematikken på alvor. […]

– Gjennom Olweus-programmet har vi dokumentert en meget betydelig nedgang i nivået av mobbing. Men altfor mange skoler vegrer seg for å arbeide systematisk mot mobbing. De har en tendens til å velge lettvinte, hjemmesnekrede løsninger som sannsynligvis ikke har noen effekt i det hele tatt, sier Olweus.

Dagbladet 16.6.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen