Du er her

Takstforhandlinger

Takstene for privatpraktiserende med driftstilskudd er regulert fra 1. juli. Egenandelen per time er endret etter stortingsvedtak. Den økonomiske rammen for årets oppgjør ble kun 0,5 %. Dette har bakgrunn i at takstene ble regulert betraktelig i fjor med et overheng på 3,4 % inn i årets oppgjør. Til sammenligning ble rammen for fysioterapeuter i år 0 % og legenes minus 0,7 % – av samme årsak. Psykologforeningen har valgt å bruke den lille økonomien som her var disponibel for å få et best mulig utgangspunkt med den nye takst 27 – Tillegg for de 12 første konsultasjonene for nye pasienter. Nye pasienter krever i innledningen mye av psykologen. Nye pasienter som innkalles, har også en høyere «no-show»-hyppighet med tilhørende inntektstap for psykologen. Når det innføres en tilleggstakst som dette, er det viktig at det gis et best mulig utgangspunkt økonomisk. Ved siden av en økning av driftstilskuddet er det derfor i oppgjøret i år prioritert å plassere økonomi i denne nye taksten.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen