Du er her

Forskningsnotiser

Førestellingsevna kan faktisk ha noko å seia for om vi når måla vi set oss.

Menn skuldar mannlege valdtektsoffer for ikkje å kjempa mot overgriparen.

Unge som tenker negativt om aldring, kan bli sjuke av det på lang sikt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side 778

Kommenter denne artikkelen