Du er her

Tvang 

Publisert
5. august 2009

Hvor skal vi da begynne når vi skal forklare svigermor og andre hvordan det kan skje at de voksne lukker øynene når barn ruser seg på institusjon? En forklaring kan være at de voksne lukker øynene fordi de mangler løsningsalternativer. […]

Det [er] viktig å huske på at selv i de tilfeller hvor tvang er lov kan det være etiske og faglige vurderinger som tilsier at bruk av tvang ikke er et klokt valg. På samme måte står vi i dag overfor vurderinger hvor tvang er ulovlig mens etiske og faglige vurderinger tilsier at det er nødvendig. Da møter vi et dilemma. Skal jeg gjøre jobben min på en faglig forsvarlig måte til barnets beste og således bryte loven eller skal jeg lukke øynene og late som at jeg ikke vet?

Psykolog Nina Berg i Dagsavisen 17.6.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen