Du er her

Boknytt

Patricia McKinsey Crittenden | Raising Parents Attachment, parenting and child safety

Boken gir en systematisk gjennomgang av foreldreatferd og verktøyene en har for å identifisere og forholde seg til foreldre som ikke strekker til. Willan Publishing, 2008

Anne Røer |Spiseforstyrrelser Symptomforståelse og behandlingsstrategier

En lærebok for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Dette er forfatterens tredje bok om temaet. Gyldendal Norsk Forlag, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen