Du er her

Medlemsmøter for privatpraktiserende

Det planlegges medlemsmøter ulike steder i landet for privatpraktiserende med driftstilskudd/refusjonsrett. Møtenes innhold vil være ulike sider ved takster og takstbruk, pågående planer for endringer av administrative rammer for statens økonomistyring av refusjonssystemet, erfaringene med elektronisk rapportering av statistikk og elektronisk innsending av refusjonskrav (jf. revidert mønsteravtale for direkteoppgjør), henvisningsordning for nye pasienter, redegjørelse for takstendringer i de senere årene og andre aktuelle saker. Endelige opplysninger om tid og sted vil bli sendt ut elektronisk og lagt ut på www.psykologforeningen.no, se under Lønn og Arbeidsvilkår/privatpraksis.

Medlemsmøter i august og september:

Oslo mandag 31. august kl.17.30–20.30 Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo. Det vil bli enkel servering av kaffe/te og frukt. Ingen påmelding kreves.

Bergen mandag 21. september kl.17.30–20.30 Sted: Hotel Norge. Det vil bli enkel servering av kaffe/te og frukt. Ingen påmelding kreves.

Trondheim mandag 7. september ca. kl. 17–20.00 Hotell Royal Garden. Sjekk eksakt tid på vår hjemmeside når datoen nærmer seg. Det vil bli enkel servering av kaffe/te og frukt. Ingen påmelding kreves.

Tromsø 2. september og Bodø 4. september. Av hensyn til at enkelte deltakere har lang reisevei, vil disse møtene bli lagt til dagtid. Nærmere annonsering av sted blir lagt ut på hjemmesiden når tiden nærmer seg. Til disse to møtene vil det være påmelding. Invitasjon sendes også elektronisk til alle med driftstilskudd i de tre nordligste fylkene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 8, 2009, side

Kommenter denne artikkelen