Du er her

HSH/HUK-områdene

Publisert
27. oktober 2006

Forhandlingene for de ulike tariffavtalene i HSH endte med brudd og mekling hos Riksmeklingsmannen i begynnelsen av oktober. Ni timer på overtid i meklingen fremla riksmeklingsmannen en skisse til løsning som alle parter har anbefalt. HSHs forsøk på å svekke tariffavtalens krav om tjenestepensjon ble helt avvist. Tjenestepensjonen er nøyaktig som tidligere. I alle avtaleområder er det nå sentrale bestemmelser som sikrer full lønn under sykdom i 12 måneder (tidligere var retten til full lønn begrenset til tre måneder. Deretter sykepenger tilsvarende maks 6G, eller 360 000). De fleste virksomheter har i lang tid praktisert full lønn i 12 måneder, men nå er dette sikret gjennom avtale og ikke bare av lokal vane. En del andre sosiale bestemmelser ble endret i tråd med hva som har skjedd i de offentlige sektorene. Dette omfatter blant annet mer likeverdige permisjonsforhold mellom adopsjon og fødsel. For detaljer se www.riksmeklingsmannen.no.

På samme måte som for høyskoler følger nå de kirkelige familievernkontorene avtaler som på den økonomiske siden er identiske med den statlige tariffavtalen. Det vil si at alle ansatte ved HSH-tilknyttede høyskoler og kirkelige familievernkontorer (virksomhetsoverenskomstens § 26) får justert sitt (statlige) lønnstrinn med ca 2,95 prosent. I tillegg er det avsatt 1,6 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Fristen for å gjennomføre de lokale forhandlingene blir sannsynligvis 15. desember.

For landsoverenskomstene for Spesialisthelsetjeneste, Helse- og sosialtjenester og for virksomheter § 27 skal som tidligere den hovedtillitsvalgte i virksomheten forhandle all lønnsendring lokalt, altså ingen sentral regulering av lønnen. Fristen for å gjennomføre disse forhandlingene blir sannsynligvis i midten av januar. Se rundskriv som er sendt ut til alle tillitsvalgte i HSH-sektorene. Spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen, tlf. 23 10 31 31.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen