Du er her

Verdens beste plaster

Slik beskriver generalsekretær Tove Beate Pedersen lokalene Psykologforeningen nylig har underskrevet leiekontrakt på. Allerede i begynnelsen av november flytter sekretariatet til Kirkegata 2.

Publisert
27. oktober 2006

I Tidsskriftets septemberutgave fortalte vi om Psykologforeningens planer knyttet til huskjøp. På det første ekstraordinære landsmøtet i foreningens historie fikk sentralstyret i august fullmakt til å kjøpe en eiendom i Oslo med tanke på opprettelsen av «Psykologforeningens hus». Målet var å få rikelig plass til det jevnt voksende sekretariatet, egne kurslokaler og utleielokaler til andre aktører innenfor psykisk helse. Det ble også snakket varmt om politiske og (riktig nok langsiktige) økonomiske gevinster. To måneder senere har Psykologforeningen skrevet kontrakt på fem år (med mulighet for forlengelse) på leie av nye lokaler. Hva har skjedd?

Gulrot som glapp

– Kirkegata 2 er det beste plasteret vi kunne fått, smiler generalsekretæren.

– En nærmere økonomisk analyse i etterkant av landsmøtevedtaket viste at det likevel ikke var grunnlag for å kjøpe det konkrete huset i Kongensgate 11 som sentralstyret hadde oppe til vurdering.

Ifølge Pedersen hadde lokalene i Storgata allerede vært for små en stund.

– Men i påvente av et nytt hus klarte vi å overbevise oss selv om at det kunne gå noen måneder til. At vi mistet den gulroten, førte til både frustrasjon over og innsikt i at vi ikke kunne være her lenger, til det hadde for mange av arbeidstakerne en for vanskelig arbeidssituasjon. I tillegg har vi vært plaget med dårlig innemiljø i deler av lokalene. Det var ikke aktuelt å ekspandere her, så da måtte vi flytte.

– Hvordan opplevdes dette?

– Mange av oss har jobbet mye og intenst i forbindelse med Kongens gate 11, noe som førte til sorg da det viste seg at prosjektet ikke lot seg gjennomføre. Men såret grodde fort da vi fikk kjennskap til Kirkegata 2, forteller Pedersen.

– Dessuten er det lettere å komme over tap av noe som er ufornuftig.

– Hva var så ufornuftig med Kongens gate 11?

– Det viste seg at prosessen med utbygging og tilpassing ville bli lengre og mer omstendelig enn først antatt. Dermed ville det også bli en mye dyrere prosess.

Helt riktig hus

Sentralstyret ble tipset om huset i Kirkegata 2, en ærverdig bygning i Oslos kvadratur, nærmeste nabo til Gamle Logen og Museet for samtidskunst, og bare et steinkast fra Akershus festning. Huseieren er arkitekt og har lagt ned mye kjærlighet i bygget, som er nyoppusset. Han har til alt overmål latt det stå tomt en periode i påvente av en leier som passet til huset.

– Da vi fikk se bygget første gang, var vi helt himmelfalne, forteller Pedersen.

– Utleieprisen var gunstig. Etter at den første begeistringen hadde lagt seg, viste også en kjølig vurdering at dette var helt riktig hus for vår administrasjon.

– Hva med planene om Psykologenes hus? Er disse lagt helt på is?

– Det er stadig et politisk ønske om å kjøpe og ha kursvirksomheten i eget hus. Men det vil vi ikke tenke så mye på nå. Nå skal vi inn i det nye huset og roe oss og jobbe skikkelig der, avslutter den flytteklare generalsekretæren, som også ser for seg et Houswarming party litt utpå nyåret.

Det første ekstraordinære landsmøte i Norsk Psykologforenings historie ble holdt på Gardermoen 17. august 2006. Hovedtemaet var de budsjettmessige konsekvensene av et eventuelt huskjøp. Her følger referatet fra Landsmøtet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side 1221-1223

Kommenter denne artikkelen