Du er her

Alt på en gang

Publisert
27. oktober 2006

Jeg har jobbet to år på et PP-kontor samtidig som jeg fullførte siste deler av utdannelsen i Danmark. Jeg venter nå på eksamenspapirene fra Danmark, og deretter tar det lang tid før Autorisasjonskontoret for Helsepersonell får behandlet min sak og utsteder midlertidig lisens som psykolog, slik det er vanlig for oss med utdannelse fra Danmark. I september får jeg barn. Kan jeg i det hele tatt være med i de lønnsforhandlingene som skal foregå i kommunen i høst? Inntil jeg har lisens, er jeg formelt bare studentmedlem.

Også med is i magen

Så lenge du er medlem, kan den hovedtillitsvalgte for Psykologforeningen i kommunen forhandle for deg. Dette gjelder også om du er studentmedlem. De lokale forhandlingene i kommunen gjelder med virkning fra 1. mai 2006, og på det tidspunktet var du i jobb. Du er derfor helt klart omfattet av hva det kan forhandles for. At du på et senere tidspunkt går ut i betalt barnepermisjon, skal ikke ha noen innvirkning på verken om det skal forhandles eller for hvor mye lønnsøkning du skal få som resultat. Likestillingsombudet har her entydige avgjørelser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen