Du er her

Forskningsnytt

Publisert
27. oktober 2006

Medieomtale av overgrep og traumatiserende hendelser gis ikke sjelden oppslag i media. Hvordan virker slike oppslag på ofrene – er de til hjelp eller til skade?

Mange mennesker klager over alle møtene som preger dagens arbeidsliv. Andre derimot opplever møter som nyttige og stimulerende. Hva er sammenhengen mellom møteaktivitet og arbeidsglede?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side 1210-1211

Kommenter denne artikkelen