Du er her

Bortforklarende leger

Publisert
27. oktober 2006

– En lettelse, sier Gunnar Strøm, som endelig har fått medhold fra Norsk Pasientskadeerstatning etter en brokkoperasjon på Ringerike sykehus i 2003.

– En ting er at jeg får økonomisk erstatning for de skadene jeg er påført. Men det som teller aller mest er at jeg endelig har bevis for at jeg hele tiden har hatt rett, sier Gunnar Strøm.

– Jeg har møtt så mye arroganse fra bortforklarende leger som tror de er psykologer. Jeg er glad for at de nå får en tilbakemelding. Jeg har opplevd en saksbehandling som strider mot alle forvaltningsregler. Først da saken sto på trykk i Ringerikes Blad løsnet det. Nå er jeg bare veldig glad for at jeg fikk rett, og håper det også kan komme andre til gode, sier Strøm.

Ringerikes Blad 27.09.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen