Du er her

Psykologer i media

Publisert
27. oktober 2006

Psykologer er til stede i mediene hver eneste dag, gjennom egne uttalelser og andres. Her er noen utvalgte klipp.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side 1198-1199

Kommenter denne artikkelen