Du er her

Helseattester

Sosial- og helsedirektoratet har utgitt en oppdatert versjon av «Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer og lignende» (IS-9/2006). Dette rundskrivet gir en enkel gjennomgang av lovgrunnlaget, som attestene skal forholde seg til avhengig av om det er uføresak, utlendingssak, soningsdyktighet etc. Se www.shdir.no/publikasjoner/rundskriv/spesialisthelsetjenesten

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen