Du er her

Jusskurs for tillitsvalgte

Den 5. desember vil det bli gjennomført et dagskurs for tillitsvalgte. Kurset vil ta opp juridiske emner med hovedvekt på ulike helselover/forskrifter som er aktuelle for tillitsvalgte. Kurset finner sted i Oslo, og er gratis for tillitsvalgte. Påmelding innen 14. november til Lisbet Jonassen, lisbet@psykologforeningen.no, tlf. 23 10 31 31.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen