Du er her

Forskningsnotiser

Døtre av fedre med høy utdannelse og inntekt har doblet selvmordsrisiko sammenlignet med kvinner fra hjem med mindre ressurser.

Språk og innlæring kan bli hemma dersom born ikkje får lov til å røra på hendene sine.

Tre vekers gruppebehandling med kognitiv åtferdsterapi er like effektivt mot sosial fobi som eitt års behandling med antidepressive legemiddel.

Meir enn helvta av alle pasientar som trur dei lir av matintoleranse, har eigentleg angst eller depresjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side 1209

Kommenter denne artikkelen