Du er her

Kurs for etablerere

Akademisk studieforbund gjennomfører igjen sitt kurs for selvstendig næringsdrivende og privatpraktiserende i ulike profesjoner. Dagskurset holdes i Oslo den 7. desember, og er felles for blant annet psykologer, leger, arkitekter og ingeniører. Det omhandler praktiske forhold i forbindelse med etablering, kontrakter, forsikringsspørsmål og skatte-/regnskapsspørsmål. Kursavgift er kr 1850. Påmeldingsfrist 20. november til aks@aks.as, tlf. 22 33 21 20. Program finner du på www.aks.as.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen