Du er her

Natascha

Publisert
27. oktober 2006

Ifølge Jyllandsposten har faren hatt en tung tid etter at Natascha [Kampusch] klarte å rømme fra kidnapperen Wolfgang Priklopil. Etter en kort gjenforening holdt Natascha avstand fra faren i nesten én måned. Han skal også ha klaget over at psykologer har tatt datteren fra ham, og at han derfor hadde mistet datteren på ny.

VG 28.09.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen