Du er her

«Vellykket» hjem gir økt selvmordsrisiko

Døtre av fedre med høy utdannelse og inntekt har doblet selvmordsrisiko sammenlignet med kvinner fra hjem med mindre ressurser.

Det viser en norsk studie publisert i Social Science & Medicine. Ved hjelp av data fra Dødsårsaksregisteret og Folke- og boligtellingene har Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet og professor Anton Kunst ved Erasmus Medical Center i Rotterdam fulgt over 600 000 norske kvinner og menn i alderen 25–35 år fra 1990 til 2001.

Resultatene viser at blant kvinner som hadde fedre med høy utdanning, var det hvert år 11,4 per 100 000 som begikk selvmord. Blant kvinner med fedre med lav utdanning var det tilsvarende tallet 5,8. Funnene var tilsvarende ved bruk av foreldrenes inntekt i stedet for utdanning, og var uavhengig av kvinnens sosiale status som voksen.

– Den doble selvmordsrisikoen var uavhengig av kvinnens sosiale status som voksen, sier Strand ifølge Folkehelseinstituttet.

Selvmordsforsker Gudrun Dieserud ved Folkehelseinstituttet sier selvmordsrisiko blant annet er knyttet til lav selvfølelse, og at dette kan utvikle seg hos barn som måler seg, eller blir målt, mot idealer det kan være vanskelig å leve opp til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen