Du er her

Vel å merke

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side 1225-1226

Kommenter denne artikkelen