Du er her

Psykologer i spesialisthelse

Publisert
27. oktober 2006

I perioden 2002–2005 økte antall psykologårsverk i spesialisthelsetjenesten (helseforetakene) med 27 %, inkludert 6,7 % økning fra 2004 til 2005. Til sammenligning økte disse tjenestene sine legeårsverk med henholdsvis 13 % og 3,2 %. Totalt antall årsverk i spesialisthelsetjeneste økte i perioden 2002–2005 med 8,5 %, inkludert 1,5 % økning fra 2004 til 2005. Ressursbruken (pengebruken) i rusbehandlingen økte med 5,6 % fra 2004 til 2005, mens tilsvarende tall for somatisk spesialisthelse var 3,1 % og for psykisk helsevern 5,2 %. Tallenes tale er altså at det endelig satses noe mer på psykisk helse og rus enn på somatisk helse. Det er imidlertid mye å ta igjen før disse tjenestene er på et omfangsnivå og kvalitetsnivå som er tilfredsstillende.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 11, 2006, side

Kommenter denne artikkelen