Du er her

Nansenprisen til psykolog

Torsdag 3. mai ble Svein Magnussen tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innenfor humaniora og samfunnsfag.

Publisert
1. juni 2007

BELØNNES: Svein Magnussen er blitt hedret for fremragende forskning.

Magnussen, som er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, fikk utmerkelsen for sine banebrytende studier av kognitiv psykologi.

Belønningen deles ut årlig til to forskere, en innenfor realfag og medisin og en innenfor samfunnsfag og humaniora, og er på 150 000 norske kroner til hver. Utdeler er Nansenfondet, og overrekkelsen ble avholdt på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bo satt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen