Du er her

Tortur

Publisert
1. juni 2007

Psykolog Nora Sveaass, som sitter i FNs torturkomité, understreker at en FN-konvensjon forbyr all bruk av tortur og såkalt harde avhørsmetoder. Alle opplysninger som er fremkommet på denne måten, er ugyldige – med unntak av den torturertes forklaring om hvordan torturen er blitt gjennomført.

– I fjor ba torturkomiteen USA om å stenge Guantánamo og de øvrige hemmelige fangestedene. Det fikk vi klar beskjed om at vi ikke hadde noe med, sier Sveaass.

Opplysningene om at forholdene på Guantánamo kan nærme seg tortur, er blitt klarere, mener Sveaass.

Aftenposten 16.3.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen