Du er her

Angst til salgs

Publisert
1. juni 2007

Trendforskningens fremste kjennetegn er dens kommersialitet, salget av angst. I ettertid virker mye av sin samtids korrekte trendforskning utrolig pinlig. […] I dag kan det virke utrolig, men for 20–25 år siden sto sosionomer, sosialarbeidere, psykologer og andre fram og advarte mot det de mente var videovold.

Videofilmer var farlige greier, og den ungdommen som hadde sett filmen «Motorsagmassakren», var enten en psykopat eller godt på vei til å bli det. Og løsningen var, selvsagt, forbud.

Geir Levi Nilsen på forskning.no 16.3.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen