Du er her

Vårmøte i sommersol

– Psykologene må arbeide der folk bor, og den psykiske og somatiske helsetjenesten må sidestilles i kommunene, sa An-Magritt Aanonsens da hun besøkte lokalavdelingen i Sogn og fjordane.

Publisert
1. juni 2007

SAMMEN FOR PSYKISK HELSE: (Fra venstre) Einar T. Pettersen, Sunniva Barman, An-Magritt Aanonsen, Jon Stefansen, Ivar Ørstavik, Torjus Ødelien, Reidun Bjergene, Arve Ese, Tor Inge Roth, Jill Ospehaug, Ståle Itland, Lisette Litlere, Are Mikael Lillebø, Øystein Litlere og Eli Føleide.

Arbeidet for psykologtjenester i kommunene har vært ett av Psykologforeningens hovedsatsingsområder i denne landsmøteperioden. President An-Magritt Aanonsen tok derfor med glede imot invitasjonen fra lokalavdelingen i Sogn og Fjordane til et felles møte mellom foreningens medlemmer og representanter for kommunene i fylket.

Psykologer til kommunene

Anledningen var årsmøtet i NPF Sogn og Fjordane i Florø den 26. april. Lokalavdelingens leder Ivar Ørstavik hadde tatt initiativ til et dagsseminar med fokus på betydningen av å styrke psykologtjenestene i kommunene.

Aanonsen innledet om bakgrunnen for Psykologforeningens arbeid med saken, og betydningen av psykologer i psykisk helsearbeid i kommunene.

– Mens måltallene i Opptrappingsplanen for psykisk helse er overoppfylt når det gjelder spesialisthelsetjenestene, er det skjedd lite i førstelinjetjenesten, jevnt over. Mer enn 4000 barn står fortsatt på ventelister landet over, og ventetiden på å komme til behandling er i snitt 89 dager. Dette kan vi ikke godta, sa Aanonsen og pekte på at det ikke mangler verken samfunnsøkonomiske eller velferdsbaserte argumenter for at det må skje en radikal endring i ambisjonsnivået i norske kommuner.

– Vi kunne kalt oss en milliardindustri, hvis det fikk flere beslutningstakere til å lytte. Mulighetene for innsparinger er enorme i det totale samfunnsregnskapet som den store økningen i psykiske lidelser, sykefravær og uførhet utgjør, sa Aanonsen.

Vellykket eksempel

En av kommunene som kan trekkes fram som et sjeldent vellykket eksempel på at det går an å tenke nytt, er Lørenskog i Akershus. Der har midler fra Opptrappingsplanen, kombinert med ny og offensiv tenkning rundt kommunens organisering av helsearbeidet, blant annet resultert i en egen Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PHBU).

Annmari Ajo, som har ledet arbeidet med oppbyggingen av Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Lørenskog, og som var den eneste ansatte der i 2002, var invitert til Florø å fortelle om hvilke suksessfaktorer som har vært viktige i Lørenskog. I løpet av de siste fem årene er tjenesten utvidet fra ett til 7,5 årsverk – med fem psykologer, to konsulenter og en sekretær.

– Det gir mening i hverdagen å komme raskt til. Jo tidligere, desto bedre – det er jo de samme barna! Derfor har vi lagt vekt på få hindringer for muligheten til å ta direkte kontakt med oss. For foreldrene er det nok å ta en telefon, fortalte hun.

Aanonsens besøk til Sogn og Fjordane ble avsluttet med båttur og overnatting på idylliske Batalden – et nedlagt sildesalteri i havgapet.

Et dagsseminar med lokale politikere kan trygt anbefales for alle lokale avdelinger av Psykologforeningen. Arbeidet for et godt lavterskeltilbud i hele landet må fortsette.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen