Du er her

ISPs årsmøte og seminar

Interessegruppen for Selvstendig praktiserende Psykologer (ISP) arrangerer sitt seminar og årsmøte på Soria Moria i Oslo 25.-27. oktober. Fra programmet kan vi blant annet røpe et heldagsseminar med Per-Einar Binder. Dessuten vil vi behandle viktige temaer som berører psykologer i selvstendig praksis. Privatpraktiserende med og uten driftstilskudd bes sette av datoen. Vi ønsker også deltidspraktiserende velkommen. Tips mvkrogh2000@yahoo.no om saker som ønskes tatt opp. Se fullstendig annonse i septembernummeret av Tidsskriftet.

Vennlig hilsen styret i ISP ved Torfinn Espedal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen