Du er her

Gode sjefer

De rydder i kaos, er tillitsfulle og glad i andre mennesker.

Publisert
1. juni 2007

FOTO: SXC

SINTEF-rapporten «God ledelse av omstillingsprosesser» peker på viktige fellestrekk hos ledere som mestrer store snuoperasjoner, forteller prosjektleder Lisbeth Øyum til forskningsmagasinet Gemini.

Forskerne dybdeintervjuet ansatte i offentlige virksomheter som var inne i en omstillingsprosess, og fant en rekke fellestrekk ved de gode lederne: De har mye å gjøre, og får gjort det de skal uten å stresse. De er tilgjengelige for de øvrige ansatte, skjermer dem for støy og bygger opp mestringsevnen deres. De skaper forutsigbarhet, og er «tidssmarte», noe som gjør at arbeidstakerne opplever at de har kontroll over situasjonen. De liker kaos og er flinke til å prioritere. De gjør evalueringer, og er åpne for at ting kan gjøres på flere måter. De forstår styrken i å kommunisere godt, og er flinke pedagoger. De gode lederne henter inn all relevant informasjon, og «oversetter» den deretter til hva dette i praksis vil bety for de ansatte. Deretter informerer de tydelig i fellesmøter om hva som skal skje – og hvorfor. De er synlige, beveger seg rundt og skaper fysiske fellesarenaer for de ansatte, er glade i andre mennesker, og viser dem tillit. I tillegg har mange av dem god evne til å se seg selv fra utsiden.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side 799

Kommenter denne artikkelen