Du er her

Bred forskning

– Dette var både overraskende og svært gledelig, og en inspirasjon til ikke å gå av med pensjon før jeg må, sier Magnussen til Tidsskriftet.

Nansenfondet oppgir ingen begrunnelser for sine belønninger, men Svein Magnussen selv tror at han er blitt vurdert på bakgrunn av sin brede forskning.

– Jeg har kombinert grunnforskning og anvendt forskning innenfor kognitiv psykologi, sier han.

Magnussen er i de senere årene blitt særlig kjent for sitt arbeid med retts- og vitnepsykologi, og har vært sentral i oppbyggingen av en forskningsgruppe på feltet som trolig er den eneste i sitt slag her til lands. Han ser frem til å kunne bruke belønningen til litt reising og flere forskningsopphold.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen