Du er her

Depresjon uten filter

Publisert
1. juni 2007

Depresjon kan forkorte livet nesten mye som røyking, tror forsker Arnstein Mykletun.

Mykletun er psykolog ved HEMILsenteret ved Universitetet i Bergen.

– Stadig flere av de som dør, er deprimerte, sier Mykletun til NRK. […]

Noe av forklaringen kan være at deprimerte har en usunn livsstil eller at usunn livsstil fører til depresjon.

– Depresjon er en farlig sykdom og sånn sett et folkehelseproblem, sier Mykletun.

NRK Hordaland 8.3.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen