Du er her

Avbestilte terapitimer

Norsk Psykologforening får fra tid til annen spørsmål fra enkeltpasienter om det er riktig at de skal måtte betale psykologen for faste timeavtaler som pasienten har avbestilt av «nødvendige grunner».

Publisert
1. juni 2007

Psykologer som driver privatpraksis, tar kun inn et begrenset antall pasienter/klienter for å kunne ha nok tid til disse. Som regel setter de av en eller to faste timer per uke til pasientene sine. Disse faste timene, gjerne på fast tidspunkt, er da en avtale, eller en kontrakt, mellom psykologen og pasienten. Psykologens del av kontrakten er at hun/han ikke tar inn flere pasienter i sin praksis enn at de fast avtalte timeavtalene kan holdes. Psykologen binder altså opp sin tid til faste avtaler med pasienter. Psykologen er avhengig av at dette er gjensidig, dvs. at pasientene også binder opp sin tid til de faste timene. Denne type faste avtaler er et ryddig forhold ved terapi/behandling hos psykolog.

Psykologer har ingen kø å ta av hvor noen kan gå inn og ta enkeltstående timer som blir ledige. For å ta inn nye klienter må psykologen i de fleste tilfeller vite at hun/han har ledig kapasitet en god stund framover, og ikke kun en tilfeldig ledig time.

Dersom psykologen får beskjed i god tid om at timer ikke passer og derfor må avbestilles, kan de i de fleste tilfeller omrokere på sine faste pasienter og dermed få benyttet den avbestilte timen. Avbestillingen må da altså gis i god tid. De fleste yrkesgrupper som driver privatpraksis, har derfor frister for avbestillinger. Dersom fristene ikke holdes, må timeprisen betales. Avbestillingsfristen er noe forskjellig etter hvilken type virksomhet det er snakk om. Ut fra det spesielle ved psykologers virksomhet anbefales en avbestillingsfrist på inntil en uke, da det vanligvis ikke vil være mulig for en psykolog å fylle opp ledige timer på en eller to dagers varsel. Det er imidlertid ikke noe i veien for at psykologen kan benytte en kortere avbestillingsfrist enn en uke. Uansett hvilken avbestillingsfrist som gjelder, så skal den fristen, og det vederlag som skal betales for ubenyttet time, være klare for pasienten før behandlingen igangsettes.

Norsk Psykologforening anbefaler at den enkelte psykolog informerer sine pasienter ved starten av behandlingen, i et informasjonsskriv eller eventuelt en behandlingskontrakt, om hvilke avbestillingsfrister som gjelder. Informasjonen skal også angi hva kostnaden er for pasienten ved for kort avbestilling, slik at psykologen ikke lider unødig tap.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen