Du er her

Lønnsoppgjørene

Publisert
1. juni 2007

Staten

Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene i staten aksepterte årets mellomoppgjør for statsansatte. Resultatet innebærer en total økonomisk ramme på i overkant av 4,8 %. Dette er noe høyere enn rammen som ble fremforhandlet i privat sektor tidligere i år. Akademikerne stat valgte å akseptere tilbudet selv om man er misfornøyde med fordelingen av pengene. Begrunnelsen er at det har vært relativt lite midler å forhandle om grunnet det store lønnsoverhenget fra fjorårets oppgjør – 3,4 prosent av rammen var allerede brukt opp – og fordi man innenfor det statlige forhandlingssystemet ikke ville få mer uttelling i en meklingsrunde. Oppgjøret har imidlertid vist med all tydelighet at statens system for lønnsforhandling må endres, noe som bare kan gjøres i hovedoppgjør.

Selv om den økonomiske rammen er akseptabel, er vi misfornøyde med hvordan tilleggene er fordelt. Det er gitt et flatt kronetillegg på kr 4300,– fra lønnstrinn 1 til lønnstrinn 43. For lønnstrinn 44 til lønnstrinn 77, hvor psykologene i praksis ligger, er det gitt 1,35 prosent opprykk, mens det for de høyere lønnstrinnene er gitt et flatt tillegg på kr 8200,–. Dette innebærer en lavlønnsprofil, koblet med dårligere lønnsvekst for ansatte med årslønn fra i overkant av 600 000.-. Alle tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

I tillegg til dette er alle ansatte på lønnsrammer (de som har ansiennitetsopprykk) gitt ett lønnstrinns opprykk fra 1. juli. Det er svært få psykologer som følger dette systemet.

Et annet resultat er at alle førstestillinger ved universiteter og høgskoler (forsker, førsteamanuensis, førstebibliotekar) er overført fra lønnsspenn til lønnsramme, men dette betyr ikke at de får lønnsopprykk i år. Stillingene blir overført til et system som sikrer en viss utvikling etter ansiennitet, men samtidig reduserer sjansen for å bli prioritert i lokale forhandlinger.

Det er avsatt en liten pott til lokale forhandlinger, 0,5 prosent per 1. juli. Disse forhandlingene vil foregå til høsten, og alle tillitsvalgte vil motta nærmere informasjon om dette senere.

Kommuner og fylker

For ansatte i kommuner og fylkeskommuner er den sentrale delen av oppgjøret klart. De gruppene som får sin lønn regulert gjennom sentrale oppgjør, har fått om lag 4,8–4,9 prosent lønnsøkning. Disse sentrale oppgjørene omfatter ikke psykologene. Psykologene får alle lønnsendringer forhandlet lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune.

Alle hovedtillitsvalgte i kommunene har fått tilsendt invitasjon til endags tillitsvalgtkurs som er felles med Akademikerforeningene.

Oslo kommune

Forhandlingene for ansatte i Oslo kommune endte med brudd mellom kommunen og Akademikerne. Partene skal i mekling hos Riksmeklingsmannen i slutten av mai. Interesserte vil kunne følge med i utviklingen på Psykologforeningens hjemmeside: www.psykologforeningen.no

HSH/HUK

De sentrale forhandlingene for de ideelle organisasjonene som hører til disse tariffområdene, vil først bli gjennomført i midten av juni. Tillitsvalgte vil få tilsendt invitasjon til endags tillitsvalgtkurs i begynnelsen av høsten. Disse kursene vil i år gå i både Oslo og Bergen, og vil værfelles med Akademikerforeningene.

Fond til videre- og etterutdanning

Tildelinger 2006

Andersen Barbro Maria

15000

Arnesen Per Erik

20000

Hanson Wendy

20000

Hernæs Marit

15000

Hersoug Anne Grete

20000

Håkonsen Kjell Magne

20000

ISP

20000

Jakobsen Inger

15000

Johansen Elisabeth Gaupås

20000

Johansen Jarl Otto

15000

Knutson Harald Victor

10000

Krogh Mads von

15000

Lang Hanne Marit

15000

Magnussen Ingrid E.

20000

Myrstad Elisabeth

20000

Ringstad Ann Karine

30000

Rønnestad Michael Helge

10000

Rørosgaard Olaf

15000

Træsdal Tove

20000

Ueland Knut T.

15000

Vesterhagen Mirjam Anett

20000

Worren Audun

15000

Aasen Bjørn Aksel

15000

Fond til videre- og etterutdanning

Tildelinger 2007

Almås Elsa

15000

Bengtsson Ann Aaboe

15000

Bjørgo Målfrid

30000

Hafstad Arild

30000

Hallaråker Eli Sofie

15000

Høie Bjørg

30000

ISP

40000

Jakobsen Per-Arne

20000

Johansen Jarl Otto

15000

Jørgensen Inger Elisabeth

15000

Magnussen Ingrid E.

20000

Møen Anne-Jorunn Ryum

15000

SINTEF/NPF

40000

Rodahl Tone

15000

Rypdal Asle

30000

Sorteberg Vigdis

30000

Strand Anne Helene

30000

Ueland Knut T.

15000

Waal Berit

30000

Øiestad Guro Charlotte

15000

Aase Anne-Grethe

15000

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen