Du er her

Vel å merke

Var du barn eller ung under andre verdenskrig? I så fall har du kanskje noe å berette.

Norsk Psykologforening får fra tid til annen spørsmål fra enkeltpasienter om det er riktig at de skal måtte betale psykologen for faste timeavtaler som pasienten har avbestilt av «nødvendige grunner».

Torsdag 3. mai ble Svein Magnussen tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innenfor humaniora og samfunnsfag.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side 806-808

Kommenter denne artikkelen