Du er her

Selvmord

Publisert
1. juni 2007

Forskningsinstituttet NOVA har spurt 11 500 skoleelever i alderen 13 til 17 år i Oslo om hvordan det er å være ung i dag. Nær 10 prosent forteller at de har forsøkt å begå selvmord.

Psykolog Jon Tomas Finnsson ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Bodø sier at undersøkelsen til en viss grad avdekker hvordan ungdom snakker og tenker. Han presiserer at selv om ungdommen kanskje ikke har et virkelig ønske om å dø, viser tallene likevel at mange har det vanskelig.

Aftenposten 12.3.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen