Du er her

Skuddveksling

Publisert
1. juni 2007

FOTO: WIKIMEDIA.ORG

Det er ikke nødvendigvis et onde å krangle. Det kan være en verdifull meningsutveksling, der man kommer med ulike synspunkter. Det er når diskusjonene tar av eller blir unødvendig mange det er på tide å rope varsku.

– Det er ikke masketap å ta med partneren til en skolert utenforstående for å få hjelp, sier Christiansen, og forteller at han har jobbet ved Familiekontoret siden 1987. Han har både sett og hørt det meste. Men selv om han har jobbet med familierådgivning i 20 år, er han ikke alltid uberørt av saker han behandler.

– Det kan være smertefullt å se hvordan to mennesker som i utgangspunktet var glad i hverandre, skyter hverandre i filler.

Sjefpsykolog Thor Christiansen på vimenn.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen