Du er her

Lønnsforskjeller

Publisert
1. juni 2007

I 2003 kunne en lege med ti års yrkeserfaring regne med en pensjonsgivende inntekt på 710 000 kroner (median inntekt). Dette er langt over andre profesjonsgrupper med samme yrkeserfaring, for eksempel siviløkonomer med 534 000, sivilingeniører med 498 000, jurister med 450 000 og psykologer med 372 000.

Sosiologiprofessor Arne Maste-Kaasa i Aftenposten 17.3.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen