Du er her

Temanummer: Barn under krigen

Var du barn eller ung under andre verdenskrig? I så fall har du kanskje noe å berette.

FRIGJØRINGEN: Bildet er fra sommeren 1945, og viser fire av de ca. 16 000 norske barna som etter frigjøringen ble sendt på ferieopphold til Danmark og Sverige.

Arkivfoto: Aftenposten/Scanpix

Tidsskrift for Norsk Psykologforening forbereder et temanummer der tidsvitner som opplevde andre verdenskrig kommer til orde og forteller fra sine liv under og etter krigen. Tone Schou Wetlesen og Haldis Hjort, livsløpsforskere og forfatterne bak boken Spor etter krigen, hjelper oss i dette arbeidet.

Vi inviterer psykologer som er i den «riktige alderen» til å la seg inspirere, og samarbeide med oss om et bidrag. Det skal være rom for ulike typer tekster; både små og større, faglige og mer personlige, essayistiske eller mer fortellende.

Vil du ikke skrive selv, kan du bli intervjuet, selvfølgelig ved at du skal godta den endelige versjonen. Du kan også få anonymisert bidraget dersom du ikke ønsker å stå fram. Hvis du som kliniker har samlet kunnskap om klienter med problemer knyttet til andre verdenskrig, kan det også være et tema å bearbeide for Tidsskriftet.

Skulle interessen være så stor at for mange sender bidrag, må redaksjonen ha rett til å velge ut de som til sammen utgjør en god og mangfoldig helhet. Vi ønsker slett ikke bare dramatiske eller smertefulle historier, men å gi leserne et allsidig bilde av krigs- og etterkrigstiden slik dette satte spor i menneskers livsløp.

Er du interessert, ber vi deg å ta kontakt med Nina Strand, tlf 23 10 31 30, epost nina.strand@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen